...

6.26. W trójkącie prostokątnym ABC wysokość CD poprowadzona na przeciwpro |AD|=9 cm*||DB|=4 cm stokątną AB dzieli ją na odcinki długości: jest prostopadły do płaszczyzny (ABC). Wiedząc, że pole trójkąta ABC jest o 26 cm . Odcinek EC mniejsze od pola trójkąta ABF, oblicz odległość punktu E od plaszczyzny (ABC).

6.26. W trójkącie prostokątnym ABC wysokość CD poprowadzona na przeciwpro |AD|=9 cm*||DB|=4 cm stokątną AB dzieli ją na odcinki długości: jest prostopadły do płaszczyzny (ABC). Wiedząc, że pole trójkąta ABC jest o 26 cm . Odcinek EC mniejsze od pola trójkąta ABF, oblicz odległość punktu E od plaszczyzny (ABC).

Zobacz!

Dodaj komentarz