6.251. Krawędź sześcianu ma długość 20. Sześcian przecięto plaszczyzna przecho. dząca przez środki trzech różnych krawędzi wychodzących z tego samego wierz chołka. Oblicz: a) pole otrzymanego przekroju b) odległość płaszczyzny przekroju od wierzchołka wspólnego dla tych krawędzi.

6.251. Krawędź sześcianu ma długość 20. Sześcian przecięto plaszczyzna przecho. dząca przez środki trzech różnych krawędzi wychodzących z tego samego wierz chołka. Oblicz: a) pole otrzymanego przekroju b) odległość płaszczyzny przekroju od wierzchołka wspólnego dla tych krawędzi.

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz