...

6.28. Prosta k przebija płaszczyznę w punkcie A. Punkt B należy do prostej, która jest rzutem prostokątnym prostej k na płaszczyznę a oraz |AB| = 8 cm . Oblicz odle glość punktu B od prostej k, jeśli kąt nachylenia prostej k do płaszczyzny z ma miare a) 30 degrees b) 45 degrees c) 60 degrees

6.28. Prosta k przebija płaszczyznę w punkcie A. Punkt B należy do prostej, która jest rzutem prostokątnym prostej k na płaszczyznę a oraz |AB| = 8 cm . Oblicz odle glość punktu B od prostej k, jeśli kąt nachylenia prostej k do płaszczyzny z ma miare a) 30 degrees b) 45 degrees c) 60 degrees

Zobacz!

Dodaj komentarz