...

6.29. Płaszczyzny pi 1 pi 2 , są prostopadłe, a krawędzią ich przecięcia jest prosta m. Punkt A należy do płaszczyzny , i leży w odległości 8 cm od prostej m. Punkt B pi pi 2 i leży w odległości 6 cm od prostej m. Wiedząc, że rzutem należy do plaszczyzny prostokątnym punktu A na płaszczyznę x 2 jest ten sam punkt co rzut prostokątny punktu B na plaszczyznę , oblicz: pi 10 a) tangens kąta nachylenia prostej AB do płaszczyzny 72 b) cosinus kąta nachylenia prostej AB do płaszczyzny pi 1 . jest prostopadły do płasz

6.29. Płaszczyzny pi 1 pi 2 , są prostopadłe, a krawędzią ich przecięcia jest prosta m. Punkt A należy do płaszczyzny , i leży w odległości 8 cm od prostej m. Punkt B pi pi 2 i leży w odległości 6 cm od prostej m. Wiedząc, że rzutem należy do plaszczyzny prostokątnym punktu A na płaszczyznę x 2 jest ten sam punkt co rzut prostokątny punktu B na plaszczyznę , oblicz: pi 10 a) tangens kąta nachylenia prostej AB do płaszczyzny 72 b) cosinus kąta nachylenia prostej AB do płaszczyzny pi 1 . jest prostopadły do płasz 

Zobacz!

Dodaj komentarz