...

6.30. Na płaszczyźnie dany jest odcinek AB. Odcinek BC czyzny 1. Punkt D jest środkiem odcinka BC. Oblicz sinus kąta nachylenia prostej AC do plaszczyzny 7, wiedząc, że tangens nachylenia prostej AD do płaszczyzny wynosi 2 3 .

6.30. Na płaszczyźnie dany jest odcinek AB. Odcinek BC czyzny 1. Punkt D jest środkiem odcinka BC. Oblicz sinus kąta nachylenia prostej AC do plaszczyzny 7, wiedząc, że tangens nachylenia prostej AD do płaszczyzny wynosi 2 3 . 

Zobacz!

Dodaj komentarz