...

6.31. Dane są dwa przystające równoległoboki ABCD i DCEF o wspólnym boku DC. Miara kąta ostrego obu równoległoboków jest równa: KCDAl = |4EDC| = 30 degrees czyzny zawierające te równolegloboki tworzą kąt dwuścienny o mierze 60 degrees . Wie dząc, że |AD| = |DF| = 2dm , oblicz odległość między prostymi AB i EF. Odcinek |AC=15 cr

6.31. Dane są dwa przystające równoległoboki ABCD i DCEF o wspólnym boku DC. Miara kąta ostrego obu równoległoboków jest równa: KCDAl = |4EDC| = 30 degrees czyzny zawierające te równolegloboki tworzą kąt dwuścienny o mierze 60 degrees . Wie dząc, że |AD| = |DF| = 2dm , oblicz odległość między prostymi AB i EF. Odcinek |AC=15 cr

Zobacz!

Dodaj komentarz