...

6.32. Dane są dwa przystające romby ABCD I DCEF o wspólnym boku DC długości |4ADC=|4DCE|=45 ° Plasz: ctyzny zawierające te romby tworzą kąt dwuścienny o mierze 120°. Oblicz odległość między prostymi AB i EF. Jom Miara katów ostrych tych rombów jest równa:

6.32. Dane są dwa przystające romby ABCD I DCEF o wspólnym boku DC długości |4ADC=|4DCE|=45 ° Plasz: ctyzny zawierające te romby tworzą kąt dwuścienny o mierze 120°. Oblicz odległość między prostymi AB i EF. Jom Miara katów ostrych tych rombów jest równa:

Zobacz!

Dodaj komentarz