...

6.33. Trzy punkty A, B, Cleżące na płaszczyźnie i wyznaczają trójkąt równoramien. AC=|BC|=5 oraz|AB|=6 zny T, a jego dlugość jest równa 8. Oblicz: nyw którym Odcinek DC jest prostopadły do płaszczy a) tangens kąta nachylenia prostej BD do plaszczyzny b) tangens kąta nachylenia płaszczyzny (ABD) do płaszczyzny T.

6.33. Trzy punkty A, B, Cleżące na płaszczyźnie i wyznaczają trójkąt równoramien. AC=|BC|=5 oraz|AB|=6 zny T, a jego dlugość jest równa 8. Oblicz: nyw którym Odcinek DC jest prostopadły do płaszczy a) tangens kąta nachylenia prostej BD do plaszczyzny b) tangens kąta nachylenia płaszczyzny (ABD) do płaszczyzny T.

Zobacz!

Dodaj komentarz