6.34. Trójkąt prostokątny ABC zawiera się w płaszczyźnie pi, przy czym | ABC = 90° 6,2 AC = 20, 148 = 12. Odcinek DC jest prostopadły do płaszczyzny a i ma dtu AC = 20 gość 12. Oblicz: AB|=12 a) sinus kąta nachylenia prostej AD do płaszczyzny 1 b) sinus kąta nachylenia płaszczyzny (ABD) do płaszczyzny z.

6.34. Trójkąt prostokątny ABC zawiera się w płaszczyźnie pi, przy czym | ABC = 90° 6,2 AC = 20, 148 = 12. Odcinek DC jest prostopadły do płaszczyzny a i ma dtu AC = 20 gość 12. Oblicz: AB|=12 a) sinus kąta nachylenia prostej AD do płaszczyzny 1 b) sinus kąta nachylenia płaszczyzny (ABD) do płaszczyzny z.

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz