6.3. Na rysunku poniżej prosta I jest krawędzią przecięcia płaszczyzn , , x 2 Wskaż punkt, w którym prosta k zawarta w płaszczyźnie 1, i nierównolegia do kr wędzi / przebija płaszczyznę pi 2 Odpowiedź uzasadnij. a) b) pi 2 pi 1

 6.3. Na rysunku poniżej prosta I jest krawędzią przecięcia płaszczyzn , , x 2 Wskaż punkt, w którym prosta k zawarta w płaszczyźnie 1, i nierównolegia do kr wędzi / przebija płaszczyznę pi 2 Odpowiedź uzasadnij. a) b) pi 2 pi 1

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz