6.4. Dane są punkty A, B należące do płaszczyzny z oraz punkt C poza tą płaszczy zną. Punkt P należy do odcinka AC, a punkt Q- do odcinka BC. Wykaż, że a) jeśli |AP| = |PC|oraz| * B * Q| = |QC| , to prosta PQ jest równoległa do płaszczyzny a b) jeśli |AP| |CQ| = |PC||BQ| , to prosta PQ jest równoległa do płaszczyzny 2.

 6.4. Dane są punkty A, B należące do płaszczyzny z oraz punkt C poza tą płaszczy zną. Punkt P należy do odcinka AC, a punkt Q- do odcinka BC. Wykaż, że a) jeśli |AP| = |PC|oraz| * B * Q| = |QC| , to prosta PQ jest równoległa do płaszczyzny a b) jeśli |AP| |CQ| = |PC||BQ| , to prosta PQ jest równoległa do płaszczyzny 2. 

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz