6.5. Punkty A, B, C, D nie leżą w jednej płaszczyźnie. Wiadomo, że AB = BC. Punkty P, Q, R są odpowiednio środkami odcinków AD, BD, CD . Wykaż że a) trójkąt POR jest równoramienny b) płaszczyzna PQR) jest równoległa do płaszczyzny (ABC).

6.5. Punkty A, B, C, D nie leżą w jednej płaszczyźnie. Wiadomo, że AB = BC. Punkty P, Q, R są odpowiednio środkami odcinków AD, BD, CD . Wykaż że a) trójkąt POR jest równoramienny b) płaszczyzna PQR) jest równoległa do płaszczyzny (ABC).

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz