6.6 W sześcianie ABCDA’B’C’D’ punkt P jest środkiem krawędzi B’C’, a punkt Q – środkiem krawędzi BB’. Wykaż, że czworokąt APQD’ jest trapezem równoramiennym.

6.6 W sześcianie ABCDA’B’C’D’ punkt P jest środkiem krawędzi B’C’, a punkt Q – środkiem krawędzi BB’. Wykaż, że czworokąt APQD’ jest trapezem równoramiennym.

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz