...

6.33. Wysokość stożka jest równa h, a promień podstawy stożka wynosi r. Wy- znacz kąt środkowy wycinka koła, tworzącego powierzchnię boczną stożka, jeśli: a) h = 4 cm, r = 3 cm b) h=4√5 cm, r = 1 cm.

6.33. Wysokość stożka jest równa h, a promień podstawy stożka wynosi r. Wy- znacz kąt środkowy wycinka koła, tworzącego powierzchnię boczną stożka, jeśli:

a) h = 4 cm, r = 3 cm

b) h=4√5 cm, r = 1 cm.

Zobacz!