6.36. wykaż, że długość przekątnej sześcianu o krawędzi długości a jest równa a * sqrt(3) . a) Wyznacz cosinus kąta nachylenia przekątnej sześcianu do płaszczyzny podstawy. b) Oblicz a w przypadku, gdy przekątna sześcianu ma długość 3 cm.

6.36. wykaż, że długość przekątnej sześcianu o krawędzi długości a jest równa a * sqrt(3) . a) Wyznacz cosinus kąta nachylenia przekątnej sześcianu do płaszczyzny podstawy. b) Oblicz a w przypadku, gdy przekątna sześcianu ma długość 3 cm. 

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz