6.38. Do wykresu proporcjonalności odwrotnej y = a/x 1024 należy dany punkt A. Wy anacz współczynnik a i narysuj wykres otrzymanej proporcjonalności odwrotnej. a) A(- 1, – 4) b) A(2, – 1) c) A(1/2, 3)

6.38. Do wykresu proporcjonalności odwrotnej y = a/x 1024 należy dany punkt A. Wy anacz współczynnik a i narysuj wykres otrzymanej proporcjonalności odwrotnej. a) A(- 1, – 4) b) A(2, – 1) c) A(1/2, 3)