6.39. W graniastosłupie prawidłowym czworokątnym krawędź boczna jest dwa razy dłuższa od krawędzi podstawy. Oblicz: a) tangens kąta nachylenia przekątnej ściany bocznej do płaszczyzny podstawy b) sinus kąta między przekątną ściany bocznej a przekątna podstawy, wychodzący mi z tego samego wierzchołka c) cosinus kata nachylenia przekątnej graniastosłupa do płaszczyzny podstawy

6.39. W graniastosłupie prawidłowym czworokątnym krawędź boczna jest dwa razy dłuższa od krawędzi podstawy. Oblicz: a) tangens kąta nachylenia przekątnej ściany bocznej do płaszczyzny podstawy b) sinus kąta między przekątną ściany bocznej a przekątna podstawy, wychodzący mi z tego samego wierzchołka c) cosinus kata nachylenia przekątnej graniastosłupa do płaszczyzny podstawy 

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz