6.40. Krawędź boczna graniastosłupa prawidłowego trójkątnego ma długość sqrt(8) a krawędź podstawy ma długość 2. Oblicz: a) cosinus kąta nachylenia przekątnej ściany bocznej do płaszczyzny podstawy b) sinus kąta między przekątna jednej ściany bocznej a krawędzią podstawy zawar. tą w sąsiedniej ścianie bocznej, wychodzącymi z tego samego wierzchołka c) miarę kąta nachylenia przekątnej ściany bocznej do sąsiedniej ściany bocznej.

6.40. Krawędź boczna graniastosłupa prawidłowego trójkątnego ma długość sqrt(8) a krawędź podstawy ma długość 2. Oblicz: a) cosinus kąta nachylenia przekątnej ściany bocznej do płaszczyzny podstawy b) sinus kąta między przekątna jednej ściany bocznej a krawędzią podstawy zawar. tą w sąsiedniej ścianie bocznej, wychodzącymi z tego samego wierzchołka c) miarę kąta nachylenia przekątnej ściany bocznej do sąsiedniej ściany bocznej.

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz