6.61. Zapisz podane liczby w kolejności od najmniejszej do największej. a) log 3, log 5, 1, log 2 c) 1, log1 (sqrt(2) – 1), log1 3, log1 5 D

6.61. Zapisz podane liczby w kolejności od najmniejszej do największej. a) log 3, log 5, 1, log 2 c) 1, log1 (sqrt(2) – 1), log1 3, log1 5 D