6.69. Podstawą ostrosłupa prostego jest trójkąt, którego boki mają długość: 21 cm, 17 cm, 10 cm. Wiedząc, że wysokość ostrosłupa jest równa 5 2/3 cm, oblicz cosinus kąta nachylenia krawędzi bocznej ostrosłupa do płaszczyzny podstawy.

6.69. Podstawą ostrosłupa prostego jest trójkąt, którego boki mają długość: 21 cm, 17 cm, 10 cm. Wiedząc, że wysokość ostrosłupa jest równa 5 2/3 cm, oblicz cosinus kąta nachylenia krawędzi bocznej ostrosłupa do płaszczyzny podstawy.

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz