6.71. Podstawą ostrosłupa ABCS jest trójkąt prostokątny ABC, w którym przypro stokątne mają długość: AC=9 cm,|BC]=16 cm . Spodkiem wysokości ostrosłupa jest wierzchołek C. Wiedząc, że wysokość ostrosłupa jest równa 12 cm, oblicz: a) długość boków trójkąta ABS b) tangens kąta nachylenia płaszczyzny (ABS) do plaszczyzny podstawy tego ostro słupa.

6.71. Podstawą ostrosłupa ABCS jest trójkąt prostokątny ABC, w którym przypro stokątne mają długość: AC=9 cm,|BC]=16 cm . Spodkiem wysokości ostrosłupa jest wierzchołek C. Wiedząc, że wysokość ostrosłupa jest równa 12 cm, oblicz: a) długość boków trójkąta ABS b) tangens kąta nachylenia płaszczyzny (ABS) do plaszczyzny podstawy tego ostro słupa.

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz