6.74. Podstawą ostrosłupa jest trójkąt prostokątny, którego przyprostokątne maja długość 6 dm i 8 dm. Wszystkie ściany boczne ostroslupa sa nachylone do płasze a = 8/17 czyzny podstawy pod kątem ostrym a takim, że cos a = Oblicz wysokość tego ostroslupa.

6.74. Podstawą ostrosłupa jest trójkąt prostokątny, którego przyprostokątne maja długość 6 dm i 8 dm. Wszystkie ściany boczne ostroslupa sa nachylone do płasze a = 8/17 czyzny podstawy pod kątem ostrym a takim, że cos a = Oblicz wysokość tego ostroslupa. 

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz