...

6.88. Podstawa graniastosłupa prostego jest trapez równoramienny, którego kat ostry ma 60°. Rzut prostokątny długości sqrt(3) przekatnej graniastostupa na plasz czyznę podstawy tworzy z tą przekątną kąt 30 degrees i zawiera się w dwusiecznej kata ostrego trapezu. Oblicz: a) sumę długości wszystkich krawędzi graniastosłupa b) pole powierzchni bocznej tego graniastoslupa.

6.88. Podstawa graniastosłupa prostego jest trapez równoramienny, którego kat ostry ma 60°. Rzut prostokątny długości sqrt(3) przekatnej graniastostupa na plasz czyznę podstawy tworzy z tą przekątną kąt 30 degrees i zawiera się w dwusiecznej kata ostrego trapezu. Oblicz: a) sumę długości wszystkich krawędzi graniastosłupa b) pole powierzchni bocznej tego graniastoslupa.

Zobacz!

Dodaj komentarz