...

6. Równanie y² = 4-(x-3)² opisuje: A. okrąg o środku w punkcie (-3, 0) i promieniu 4 B. okrąg o środku w punkcie (3, 0) i promieniu 2 C. parabolę, której wierzchołkiem jest punkt (3, 4) D. sumę dwóch prostych: y = x + 5 oraz y = x – 1

6. Równanie y² = 4-(x-3)² opisuje: A. okrąg o środku w punkcie (-3, 0) i promieniu 4 B. okrąg o środku w punkcie (3, 0) i promieniu 2 C. parabolę, której wierzchołkiem jest punkt (3, 4) D. sumę dwóch prostych: y = x + 5 oraz y = x – 1

Zobacz!