6. W ostrosłupie prawidłowym czworokątnym kąt między przeciwległymi krawę dziami bocznymi jest prosty. Wówczas: A. wszystkie krawędzie ostrosłupa mają jednakową długość B. krawędź boczną ostrosłupa jest dwa razy dłuższa od krawędzi podstawy

6. W ostrosłupie prawidłowym czworokątnym kąt między przeciwległymi krawę dziami bocznymi jest prosty. Wówczas: A. wszystkie krawędzie ostrosłupa mają jednakową długość B. krawędź boczną ostrosłupa jest dwa razy dłuższa od krawędzi podstawy

Chcę dostęp do Akademii!