...

7.105. Rozwiąż nierówność: a) cos(x). (cosx- ≥0 w przedziale (0, 2) b) (2sin2x+√2)-tgx<0 w przedziale 2cosx-1 c) sin' (x+x) d) 1+2sinx <0 w zbiorze R. >0 w zbiorze R 4 cos x-3

7.105. Rozwiąż nierówność: a) cos(x). (cosx- ≥0 w przedziale (0, 2) b) (2sin2x+√2)-tgx<0 w przedziale 2cosx-1 c) sin' (x+x) d) 1+2sinx <0 w zbiorze R. >0 w zbiorze R 4 cos x-3

Zobacz!