7.106. Przyprostokątne trójkąta prostokątnego maja długość 16 cm i 12 cm. Oblicz odległość środka ciężkości tego trójkąta od wierzchołka kąta prostego.

7.106. Przyprostokątne trójkąta prostokątnego maja długość 16 cm i 12 cm. Oblicz odległość środka ciężkości tego trójkąta od wierzchołka kąta prostego.