7.111. Stosunek pola trójkąta do pola koła ny 6: . Wiedząc, że średnica tego koła ma długość 6 cm, oblicz obwód trójkąta.

7.111. Stosunek pola trójkąta do pola koła ny 6: . Wiedząc, że średnica tego koła ma długość 6 cm, oblicz obwód trójkąta.