7.111. W trójkącie ABC na wysokości CD wybrano punkt H taki, że | langle AHD|=| langle ABC| . Wykaż, że proste AH i BC są prostopadłe.

7.111. W trójkącie ABC na wysokości CD wybrano punkt H taki, że | langle AHD|=| langle ABC| . Wykaż, że proste AH i BC są prostopadłe.