...

7.112. Oblicz funkcji f. a) f(x) = tgx-sinx, xe c) f(x)= 1 ctg x X 18X, X € (0,π) 2 b) f(x) = x sinx, x ER d) f(x) = sinx cosx, X € R b) f(x)= COSX-2x sinx x = (0, n) d) f(x)=2x+18x, xc(0,5)

7.112. Oblicz funkcji f. a) f(x) = tgx-sinx, xe c) f(x)= 1 ctg x X 18X, X € (0,π) 2 b) f(x) = x sinx, x ER d) f(x) = sinx cosx, X € R b) f(x)= COSX-2x sinx x = (0, n) d) f(x)=2x+18x, xc(0,5)

Zobacz!