7.114. Boki trójkąta ABC mają długość: |AB| = 13 cm , |BC| = 14 cm , |AC| = 15 cm . Niech D oznacza spodek wysokości poprowadzonej z wierzchołka A. Oblicz CD.

7.114. Boki trójkąta ABC mają długość: |AB| = 13 cm , |BC| = 14 cm , |AC| = 15 cm . Niech D oznacza spodek wysokości poprowadzonej z wierzchołka A. Oblicz CD.