7.116. Udowodnij, że dwa trójkąty prostokątne są przystające, jeżeli przyprosto katna i przeciwległy jej kąt ostry jednego trójkąta równają się przyprostokątnej przeciwległemu kątowi ostremu drugiego trójkąta. D

7.116. Udowodnij, że dwa trójkąty prostokątne są przystające, jeżeli przyprosto katna i przeciwległy jej kąt ostry jednego trójkąta równają się przyprostokątnej przeciwległemu kątowi ostremu drugiego trójkąta. D