7, 119 . W kąt o mierze 60 degrees wpisano dwa 7 wnętrznie do siebie. Wyznacz pole większego koła, jeśli pole mniejszego jest ro koła styczne do ramion kąta i styc ,c D

7, 119 . W kąt o mierze 60 degrees wpisano dwa 7 wnętrznie do siebie. Wyznacz pole większego koła, jeśli pole mniejszego jest ro koła styczne do ramion kąta i styc ,c