7.12. Dane długość a = 3 a) są długości boków a i b trzeciego boku, jeśli: , , b = 9; Y = 120 degrees oraz kąt miedzy tymi bokami równy y. Oblicz b = 6; a = 2sqrt(2) b) b gamma = 45 degrees , .

7.12. Dane długość a = 3 a) są długości boków a i b trzeciego boku, jeśli: , , b = 9; Y = 120 degrees oraz kąt miedzy tymi bokami równy y. Oblicz b = 6; a = 2sqrt(2) b) b gamma = 45 degrees , .