7.144. Wysokość trójkąta prostokątnego poprowadzona z wierzchołka kąta proste go dzieli przeciwprostokątną na dwa odcinki, jest o 2 krótszy od tej wysokości, a drugi o 3 od niej dłuższy. Oblicz długość przeciwprostokątnej. z których jeden

7.144. Wysokość trójkąta prostokątnego poprowadzona z wierzchołka kąta proste go dzieli przeciwprostokątną na dwa odcinki, jest o 2 krótszy od tej wysokości, a drugi o 3 od niej dłuższy. Oblicz długość przeciwprostokątnej. z których jeden