7.146. W trójkącie prostokątnym ABC przyprostokątne mają długość: |AB| = 8 cm |AC| = 4cn . Punkt D dzieli bok AB w stosunku |AD:|DB|=1:3 . Punkt E należy do i boku BC i odcinek DE jest prostopadły do boku BC. Oblicz |CE| / |EB| .

7.146. W trójkącie prostokątnym ABC przyprostokątne mają długość: |AB| = 8 cm |AC| = 4cn . Punkt D dzieli bok AB w stosunku |AD:|DB|=1:3 . Punkt E należy do i boku BC i odcinek DE jest prostopadły do boku BC. Oblicz |CE| / |EB| .