7.148. W trójkącie równoramiennym ABC podstawa AB ma długość 6 cm, a wyso kość CD ma 12 cm. W trójkąt ten wpisano kwadrat, którego dwa wierzchołki należą do podstawy AB, a dwa – do ramion AC i BC. Oblicz długość boku kwadratu.

7.148. W trójkącie równoramiennym ABC podstawa AB ma długość 6 cm, a wyso kość CD ma 12 cm. W trójkąt ten wpisano kwadrat, którego dwa wierzchołki należą do podstawy AB, a dwa – do ramion AC i BC. Oblicz długość boku kwadratu.