7.23. Narysuj dowolny kąt rozwarty, którego miara jest mniejsza od 180°. Następnie za pomocą cyrkla i linijki podziel ten kąt na 4 równe kąty o wspólnym wierzchołku.

7.23. Narysuj dowolny kąt rozwarty, którego miara jest mniejsza od 180°. Następnie za pomocą cyrkla i linijki podziel ten kąt na 4 równe kąty o wspólnym wierzchołku.