7.28. Z punktu leżącego na zewnątrz kąta ABC o mierze proste: jedną między tymi prostymi. do BC, a druga równoległą aja A 8 – 30 degrees D 7.30. Wykaż, że proste kil na rysunku poniżej są równoległe. a) b) 135 c+50^ ) /a a ° poprowadzono dwie Wyznacz miarę kąta 41 degrees prostopadła do AB.

7.28. Z punktu leżącego na zewnątrz kąta ABC o mierze proste: jedną między tymi prostymi. do BC, a druga równoległą aja A 8 – 30 degrees D 7.30. Wykaż, że proste kil na rysunku poniżej są równoległe. a) b) 135 c+50^ ) /a a ° poprowadzono dwie Wyznacz miarę kąta 41 degrees prostopadła do AB.