...

7.31. Rozwiąż równanie: a) 2sin cos(2-x)=√3 w zbiorze (-2%, 2%) 3 b) [sin(-x)+1] 2 cos(3-2)-√2-0 wz √2 =0 w zbiorze (-x, 2) c) 31g x+1=2√3tgx w zbiorze (슬픔)(플) d) sin(x+2x)=sin(x-x) w zbiorze (-25)

7.31. Rozwiąż równanie: a) 2sin cos(2-x)=√3 w zbiorze (-2%, 2%) 3 b) [sin(-x)+1] 2 cos(3-2)-√2-0 wz √2 =0 w zbiorze (-x, 2) c) 31g x+1=2√3tgx w zbiorze (슬픔)(플) d) sin(x+2x)=sin(x-x) w zbiorze (-25)

Zobacz!