...

7.36. Rozwiąż dane równania. a) sinx =0 c) 21gx cosx + 1gx = 2cosx + 1 1) cos’ (2x-1)-cos(-2x)-0 b) 31g x-2√3 tgx-3=0 d) 2sin’ 3x + cos3x-2=0 f) ctg x-3=2ctg²x b) 4sin x 8sin’x-sinx + 2 = 0 d) 1g’x-1=1g’x tgx f) 2sin’x 3sin’x + sinx = 0 b) 2sinx cosx – 2sinx + cosx = 1 d) rosx−1 sinx + sin x=0 COSX COS X 4 <=0 1–sinx 1+sinx. e) ctgx=2sinx- 1 sinx

7.36. Rozwiąż dane równania. a) sinx =0 c) 21gx cosx + 1gx = 2cosx + 1 1) cos’ (2x-1)-cos(-2x)-0 b) 31g x-2√3 tgx-3=0 d) 2sin’ 3x + cos3x-2=0 f) ctg x-3=2ctg²x b) 4sin x 8sin’x-sinx + 2 = 0 d) 1g’x-1=1g’x tgx f) 2sin’x 3sin’x + sinx = 0 b) 2sinx cosx – 2sinx + cosx = 1 d) rosx−1 sinx + sin x=0 COSX COS X 4 <=0 1–sinx 1+sinx. e) ctgx=2sinx- 1 sinx

Zobacz!