...

7.37. Rozwiąż dane równanie w podanym obok przedziale. a) 2(sinx ctgx+ + V3sinx = 3 + V3ctgx, {0, 2) b) (cos x − 1) sinx = 0, (-29, 27) sinx 1-sin(-x) cos (+) COS 1+sinx 2. (π, n) 7. Trygonometria 181 d) (증-2x) COS ctg 2x- -sin’ 8x- 4 0, (0, 2)

7.37. Rozwiąż dane równanie w podanym obok przedziale. a) 2(sinx ctgx+ + V3sinx = 3 + V3ctgx, {0, 2) b) (cos x − 1) sinx = 0, (-29, 27) sinx 1-sin(-x) cos (+) COS 1+sinx 2. (π, n) 7. Trygonometria 181 d) (증-2x) COS ctg 2x- -sin’ 8x- 4 0, (0, 2)

Zobacz!