7.41. Oblicz sumę miar kątów wewnętrznych: a) sześciokąta b) siedmiokąta

7.41. Oblicz sumę miar kątów wewnętrznych: a) sześciokąta b) siedmiokąta