...

7.45. Kąt zewnętrzny wielokąta foremnego jest równy 18°. Ile przekątnych ma ten wielokąt? jakim wielokącie wypukłym stosunek sumy miar wszystkich kątów zewnętrznych jest

7.45. Kąt zewnętrzny wielokąta foremnego jest równy 18°. Ile przekątnych ma ten wielokąt? jakim wielokącie wypukłym stosunek sumy miar wszystkich kątów zewnętrznych jest 

Zobacz!