7.47. Na a) 3 rysunkach poniżej proste a i b są równoległe. Oblicz x.

7.47. Na a) 3 rysunkach poniżej proste a i b są równoległe. Oblicz x.