7.6. Dwie półproste o wspólnym początku, wyznaczają Wyznacz miary tych kątów wiedząc, że różnią sią o 100°.

7.6. Dwie półproste o wspólnym początku, wyznaczają Wyznacz miary tych kątów wiedząc, że różnią sią o 100°.