7.82. Narysuj dowolny trójkąt ABC i wykreśl przy dwóch jego wierzchołkach po jednym kącie zewnętrznym. Czy suma tych dwóch kątów może równać się kątowi polpełnemu? Odpowiedź uzasadnij. Twierdzenie Pitagorasa. Twierdzenie odwrot ne do twierdzenia Pitagorasa

7.82. Narysuj dowolny trójkąt ABC i wykreśl przy dwóch jego wierzchołkach po jednym kącie zewnętrznym. Czy suma tych dwóch kątów może równać się kątowi polpełnemu? Odpowiedź uzasadnij. Twierdzenie Pitagorasa. Twierdzenie odwrot ne do twierdzenia Pitagorasa