7.85. Miejscowości A, B i C są położone nad tym samym Jeziorem – jak pokazano na rysunku obok. Z miejscowości A da C prowadzi droga długości 2,7 km, a droga z miejscowo Si C do B jest o 900 m dłuższa. O ile krótsza jest odległość W linii prostej od A do B od drogi prowadzącej przez C?

7.85. Miejscowości A, B i C są położone nad tym samym Jeziorem – jak pokazano na rysunku obok. Z miejscowości A da C prowadzi droga długości 2,7 km, a droga z miejscowo Si C do B jest o 900 m dłuższa. O ile krótsza jest odległość W linii prostej od A do B od drogi prowadzącej przez C?