7.95. Sprawdź, czy dany trójkąt jest prostokątny, ostrokątny czy rozwartokątny, jeśli długości jego boków pozostają w stosunku: a) 4/3 / 5 b) 2/3 / 4 c) 2/1 / (sqrt(5)) d) sqrt(10) / (sqrt(6)) / (sqrt(5)) .

7.95. Sprawdź, czy dany trójkąt jest prostokątny, ostrokątny czy rozwartokątny, jeśli długości jego boków pozostają w stosunku: a) 4/3 / 5 b) 2/3 / 4 c) 2/1 / (sqrt(5)) d) sqrt(10) / (sqrt(6)) / (sqrt(5)) .