7. Pojazd poruszający się ruchem jed nostajnym pokonuje ustaloną drogę s. Na rysunku obok znajduje się wykres proporcjonalności odwrotnej, opisu jacy czas przejazdu tego pojazdu w za leżności od jego prędkości. Z wykresu wynika, że: A s = 35 km s = 25 km

7. Pojazd poruszający się ruchem jed nostajnym pokonuje ustaloną drogę s. Na rysunku obok znajduje się wykres proporcjonalności odwrotnej, opisu jacy czas przejazdu tego pojazdu w za leżności od jego prędkości. Z wykresu wynika, że: A s = 35 km s = 25 km